Gedragscode ambtenaren

Voor alle ambtenaren van de gemeente Westvoorne

Inleiding

De medewerker is, met zijn gedrag en handelingen, het gezicht van de gemeente Westvoorne. De wijze waarop klanten worden benaderd, is bepalend voor het beeld dat de samenleving van de gemeente heeft. Het is dan ook van groot belang dat het gedrag en de handelingen van de medewerkers zich kenmerken door integriteit en betrouwbaarheid.

Maar wat is integriteit en wanneer ben je betrouwbaar? Om dit voor iedereen duidelijk te maken is een gedragscode voor ambtenaren opgesteld. Deze code dient als ruggensteun op momenten waarop het onduidelijk wordt of bepaalde handelingen wel of niet toelaatbaar zijn.

We beseffen dat niet alle gedragingen en handelingen in richtlijnen en handreikingen te vatten zijn. Daarom wordt bij integriteit bovenal een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.

De gedragscode voor ambtenaren zal jaarlijks worden beoordeeld en, indien nodig, worden aangepast en bekend worden gemaakt aan medewerkers.

De regeling Gedragscode ambtenaren Westvoorne is op intranet te raadplegen.